Σεισμολογία

Τα ενεργά σεισμικά ρήγματα της Αττικής

Βαθιές «χαρακιές» στη γη της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, κάτω από πόλεις, δρόμους και πλατείες, αφήνουν τα ενεργά σεισμικά ρήγματα.

Χρήστος Βαρατάσης Χρήστος Βαρατάσης

Πόσα ρίχτερ αντέχουν οι γέφυρες της Ευρώπης;

Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τους σεισμούς. Όμως οι νέες τεχνολογίες, μας βοηθούν να θωρακίσουμε τις πόλεις μας και να προετοιμάσουμε

Χρήστος Βαρατάσης Χρήστος Βαρατάσης