Σεισμολογία

Τεκτονικός σεισμός

Η λιθόσφαιρα αποτελείται από πολλές λιθοσφαιρικές (τεκτονικές) πλάκες που βρίσκονται σε διαρκή κίνηση επιπλέοντας πάνω στο ρευστό υπόστρωμα της ασθενόσφαιρας.

Χρήστος Βαρατάσης Χρήστος Βαρατάσης

Ζώα και σεισμοί

Η βιβλιογραφία αλλά και η επικαιρότητα έχουν καταγράψει περιπτώσεις και ανθρώπων με αυξημένη δυνατότητα. και αντίληψη των λεγόμενων πρόδρομων φαινόμενων

Χρήστος Βαρατάσης Χρήστος Βαρατάσης

Η κλίμακα Mercalli

Η ποσότητα που αποτελεί μέτρο των μακροσεισμικών αποτελεσμάτων ή πιο απλά μέτρο των βλαβών της σεισμικής δόνησης στους ανθρώπους και

Χρήστος Βαρατάσης Χρήστος Βαρατάσης