Μακροπρόθεσμες

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού – Σεπτέμβριος 2023

Προγνωστικοί χάρτες θερμοκρασιακής τάσης στα 850hPa και θερμοκρασιακής πιθανότητας (θερμού/ψυχρού σεναρίου) για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023. Θερμοκρασιακή τάση στα 850hPa

Χρήστος Βαρατάσης Χρήστος Βαρατάσης

Πως θα επηρεάσει τον ερχόμενο χειμώνα στην Ευρώπη το Ελ Νίνιο

Σύμφωνα με νέα έκθεση της η ΝΟΑΑ (Κέντρο Κλιματικών Ερευνών της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ) τονίζει ότι

Χρήστος Βαρατάσης Χρήστος Βαρατάσης

Μακροπρόθεσμη εκτίμηση καιρού -Φθινόπωρο 2023

Μέγιστη Θερμοκρασιακή Απόκλιση - Co (Απόκλιση από τις μέσες κλιματικές τιμές) Max Temperature Deviation - Co (Deviation from the mean temperatures) Σεπτέμβριος - September

Χρήστος Βαρατάσης Χρήστος Βαρατάσης