Μετεωρολογικά μοντέλα

GFS -T850- Ελλάδα

Το Παγκόσμιο Σύστημα Πρόβλεψης (Global Forecast System συντομογραφία: GFS) είναι ένα μοντέλο πρόγνωσης καιρού που δημιουργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο

Χρήστος Βαρατάσης Χρήστος Βαρατάσης

GFS- Υετός Ευρώπης

Το Παγκόσμιο Σύστημα Πρόβλεψης (Global Forecast System συντομογραφία: GFS) είναι ένα μοντέλο πρόγνωσης καιρού που δημιουργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο

Χρήστος Βαρατάσης Χρήστος Βαρατάσης

Πρόβλεψη συγκέντρωσης σκόνης

Μοντέλο πρόβλεψης συγκέντρωσης σκόνης στην Μεσόγειο και την Ευρώπη. Οι χάρτες παρέχονται από το προγνωστικό μοντέλο Skiron του Εθνικού και

Chrisostomos Paranos Chrisostomos Paranos