Μακροπρόθεσμες

Νοτιάδες ,βροχές και στο βάθος η πρώτη ψυχρή εισβολή

Με σχετικά ηπιες καιρικές συνθήκες και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες θα κύλησει το πρώτο δεκαπενθήμερο στην χώρα με μοναδική

Χρήστος Βαρατάσης Χρήστος Βαρατάσης

Εκτίμηση του καιρού στην Ελλάδα μέχρι τον Ιανουάριο

Ο μέσος όρος των εποχιακών μοντέλων πρόγνωσης προβλέπει για την Ελλάδα ένα θερμότερο και ξηρότερο του κανονικού τρίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου. Τα

Chrisostomos Paranos Chrisostomos Paranos

Μακροπρόθεσμη εκτίμηση καιρού -Χειμώνας 2023 (Ελλάδα)

Μέγιστη Θερμοκρασιακή Απόκλιση - Co (Απόκλιση από τις μέσες κλιματικές τιμές) Max Temperature Deviation - Co (Deviation from the mean temperatures) Δεκέμβριος - December

Χρήστος Βαρατάσης Χρήστος Βαρατάσης