Δορυφορικές

Δορυφορικές εικόνες απο την Ελλάδα και απο ολόκληρο τον κόσμο

Sat 24 Ευρώπη-infrared

Δορυφορική εικόνα Ελλάδας στο ορατό        Δορυφορική εικόνα Ευρώπης στο ορατό   Δορυφορική εικόνα Ελλάδας στο υπέρυθρο  Δορυφορική εικόνα

Χρήστος Βαρατάσης Χρήστος Βαρατάσης

Ύψος νεφών – Ευρώπη Eumetsat

Δορυφορική εικόνα Ελλάδας στο ορατό        Δορυφορική εικόνα Ευρώπης στο ορατό   Δορυφορική εικόνα Ελλάδας στο υπέρυθρο  Δορυφορική εικόνα

Χρήστος Βαρατάσης Χρήστος Βαρατάσης

Sat 24 Ελλάδα-infrared

Δορυφορική εικόνα Ελλάδας στο ορατό        Δορυφορική εικόνα Ευρώπης στο ορατό   Δορυφορική εικόνα Ελλάδας στο υπέρυθρο  Δορυφορική εικόνα

Χρήστος Βαρατάσης Χρήστος Βαρατάσης