Βιβλία

Το Ταξίδι της Σταγόνας

Το Ταξίδι της Σταγόνας είναι το πρώτο παραμύθι της σειράς γνώσεων Περιβαλλοντικές Ιστορίες. Η σειρά αυτή στόχο έχει: αφενός να εξοικειωθούν τα παιδιά με θέματα

Χρήστος Βαρατάσης Χρήστος Βαρατάσης